श्री स्वामी भक्त चोळप्पा महाराज यांची हृदयस्पर्शी कथा ।। स्वामींना चोळप्पा किती प्रिय होते हे या कथेतून कळेल ।। सविस्तर जाणून घ्या या लेखातून !

“श्री स्वामी समर्थ” भक्त कल्याणकारक श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दिव्य कथा. स्वामी महाराज आई आहेत. स्वामींचे आपल्या बाळावर खूप प्रेम आहे. बाळ कसे ही असू दे स्वामीना ते प्रियच असते. स्वामींच्या दरबारात अनेक सेवेकरी होते. प्रत्येकावरच स्वामीची सारखीच प्रीती होती. जर कोणावर स्वामी रागावले तर त्यामागे स्वामीचे प्रेमच होते. त्यातीलच एक भक्त “चोळप्पा“. ज्या परबब्रह्मच्या […]

Continue Reading

तुम्ही जर स्वामी सेवा करत असेल तर या गोष्टी नक्की पाळा.।। नाहीतर स्वामीसेवा करून काहीच उपयोग होणार नाही ।। सविस्तर माहिती जाणून घ्या या लेखात!

“श्री स्वामी समर्थ” स्वामी तुमच्या सर्वांच्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण करू देत आणि नेहमी तुम्हाला आनंदात सुखात आणि हसत खेळत ठेवू देत! हीच स्वामी चरणी प्रार्थना. स्वामी भक्तांनो आज मी तुम्हाला सेवेकरी कसा असावा? याची संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. तुम्ही पण स्वामींची सेवा करत असाल तर नक्कीच तुम्ही या गोष्टी पाळल्या पाहिजे. चला तर मग सुरवात […]

Continue Reading