या ५ लोकांना स्वामी कधीच पावत नाही ।। १००% सत्य..! तुम्ही किती जरी देव देव केला,उपाय केले तरी देव त्यांना पावत नाही ।। असे कोण लोक आहेत जाणून घ्या या लेखात!

“श्री स्वामी समर्थ” आजचा विषय आहे आयुष्यात या पाच लोकांना स्वामी कधीही पावत नाही.स्वामीप्रिय भक्त हो देवाला प्रसन्न करण्यासाठी अनेक लोक अनेक उपाय करतात. मात्र लक्षात घ्या, काही लोक तर असे असतात की ज्यांनी किती जरी देव देव केला, किती जरी उपाय केले, देवासमोर नाक रगडल तरी देव त्यांना पावत नाही. ते आज आपण पाहणार […]

Continue Reading