महाभारतातील काही धक्कादायक रहस्ये..ज्याचा उल्लेख आढळत नाही.

प्रादेशिक

१. महाभारतातील काही छुपी तथ्ये आहेत ज्याबद्दल तुम्हाला क्वचितच कोणी सांगितले असेल किंवा तुम्ही कधी विचार केला असेल. महाभारताची अशी काही रहस्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

विद्यार्थ्यांचा  सूड घेण्यासाठी गुरु द्रोणाचार्य यांनी आपला मित्र द्रौपड यांचा पराभव केला होता. त्याऐवजी द्रौपदेने तपस्विंच्या मदतीने यज्ञ केले होते, परिणामी एक दिव्य कुमारचा जन्म झाला. लवकरच यज्ञातून यज्ञ देवीचा जन्म झाला ज्याचे नाव द्रौपदी असे होते. द्रोणाचार्यला ठार मारण्यासाठी दिव्य कुमारचा जन्म झाला आहे आणि सर्व ऋषींच्या फायद्यासाठी द्रौपदीचा जन्म झाला आहे, अशी साक्षातवाणी होती.

२. द्रौपदी तिच्या आधीच्या जन्मामध्ये लग्न करण्यास अक्षम आहे म्हणून तिने ध्यान करण्यास सुरवात केली. भगवान शिव तिची मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी तिच्यासमोर उपस्थित झाले. तिने सर्व गुण असलेल्या पतीची मागणी केली आणि पाच वेळा तिच्या इच्छेची पुनरावृत्ती केली, म्हणूनच पुढच्या जन्मामध्ये तिला पाच पती मिळाले.

३. जेव्हा धृतराष्ट्र आणि भीष्म पितामह यांना कळले की पांडव जिवंत आहेत, तेव्हा त्यांना हस्तिनापुरात बोलावले गेले. जेणेकरून भविष्यात कोणतीही भांडण होणार नाही आणि मालमत्ता पांडव आणि कौरव यांच्यात दोन समान भागात विभागली गेली. लवकरच पांडवांच्या स्वर्गासारखे दिसणारे राज्य आणि युधिष्ठिर यांनी त्याचे नाव इंद्रप्रस्थ असे ठेवले.

४. पांडवांनी द्रौपदीसाठी असा नियम बनविला होता की ती प्रत्येक पांडवासमवेत ठराविक काळासाठी राहतील. जेव्हा ती एका पांडवाबरोबर असेल, तेव्हा दुसरा कोणी पांडव तिच्या जवळ येऊ शकत नाही आणि जर कोणी नियम मोडला तर त्याला आपले 12 वर्षे आयुष्य जंगलात बॅचलर म्हणून व्यतीत करावे लागेल.

५  युधिष्ठिरच्या राज्यात काही दरोडेखोरांनी ब्राह्मणांच्या गायची चोरी केली आणि ब्राह्मणने अर्जुनला मदत मागितली. पण अर्जुनाची शस्त्रे युधिष्ठिरच्या राजवाड्यात होती जिथे तो द्रौपदीसमवेत एकटाच होता, दुसर्यांदा विचार केल्यावर तो राजवाड्यात शिरला आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार नियम मोडला, गाईचे रक्षण करणे हे धर्माविरूद्ध नाही. यामुळे त्याला 12 वर्षे जंगलात घालवावी लागली.

६  द्रौपदीला पांडवांपैकी एक मुलगा होता आणि युधिष्ठिरला देविका नावाची दुसरी पत्नी होती.

७ . हे मास्टरप्लान होता. युद्धाच्या अगोदर अर्जुन आणि दुर्योधन दोघांनीही कृष्ण आणि त्याच्या सैन्यात निवड केली होती. अर्जुनने कृष्णाला आनंदाने निवडले होते आणि दुर्योधन यांनी आनंदाने सैन्य उचलले होते, त्यामुळे कृष्णानेच खरंच कौरवांना आपली सेना दिली नव्हती.

८ . कृष्णेच्या सैन्याने अर्जुनाला ठार मारले. कृष्णाने त्याचा सारथी म्हणून (नारायणी सेना) कृष्णाच्या सैन्याने संसप्तकासमवेत अर्जुनविरुध्द लढा दिला आणि त्यानेच या सर्वांचा नाश केला.

९ . वैयक्तिकरित्या कृष्ण पांडवांबरोबर नेहमीच होता परंतु अधिकृतपणे त्याच्या राज्यासह पांडव आणि कौरवांशी समान राजकीय संबंध होते. अशा प्रकारे त्याने दुर्योधन यांनाही काही भौतिक मदत देण्याचे ठरविले.

१० . तसेच, कृष्ण युद्धाच्या दोन्ही बाजूंचा चुलत भाऊ असल्याने तो कोणाचाही पक्षधर होऊ शकत नव्हता. पांडव पूर्णपणे शुद्ध प्राणी आहेत, किंवा कौरव हे पूर्णपणे वाईट होते असा त्याचा विश्वास नव्हता. आयुष्याकडे पाहण्याचा हा प्रकार नव्हता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *